Το παρόν και το μελλον της kodak, ενα αρθρο

Ένα ενδιαφέρον άρθρο και άποψη για το παρόν και το μέλλον της Kodak η οποια θα επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη αρκετά χρήματα…

από το τελευταίο τεύχος του newsletter PHOTOBUSINESS WEEKLY.

Αφήστε μια απάντηση